ติดต่อเรา

 เลขที่  8  ถนนเลย-เชียงคาน  ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย  42000

โทรศัพท์       0-4281-1754

โทรศัพท์       0-4281-4975

E-mail msloei@hotmail.com

Facebook: holy redeemer loei school      Website: mtl.loei1.go.th

โรงเรียน มหาไถ่ศึกษา

 

Comments